naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
třídy
organizace školního roku
školská rada
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
vyhlášky o školských obvodech
rozvrhy
ŠVP
kroužky
projekty
logopedická prevence
úspěchy školy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Projekt
Tvoření nás baví

úřední e-deska

Projekt Rekonstrukce školního hřiště
v Měšicích

úřední e-deska

  


 

fotogalerie - 2015/2016

 


Družinové odpoledne
Dramatický kroužek
Myslivecká beseda v 1. třídě
ATLETICKÝ PŘEBOR TÁBORSKA - 1. STUPEŇ
Návštěva v pravěku
Den dětí s armádou
Prvňáci jsou čtenáři
KAMÍNKY ŽIVOTA – KAMÍNKY POZNÁNÍ
Čarodějnický den ve 3. třídě
Helpíkův pohár
První pomoc s Helpíkem
Branný závod „Mladý strážník“
Den Země
Než půjdu do školy
Noc s Andersenem
Beseda o kyberšikaně
Bruslení
Vaření ve druhé třídě
22. březen – Mezinárodní den vody
Malé ohlédnutí za plaveckým výcvikem
Jihočeský Zvonek
Velikonoční vyrábění ve 3. třídě
Hudební pořad
Netradiční přírodovědná dílna
Veselé zoubky
Maškarní karneval
Zápis dětí do 1.třídy
Společné předvánoční zpívání koled
Poslední školní den před Vánocemi ve 3. třídě 2015/2016
Bleší trh
Čerti ve škole
Těšíme se na Vánoce…
2. přírodovědná dílna
Martin na bílém koni nepřijel
Krátké ohlédnutí za uplynulým měsícem
Tradiční lampionový průvod k svátku 28. října
Veselé čtení
Den naruby
Večerní běh Táborem
Podzimní dílnička
Přírodovědná dílna na ZŠ a MŠ Tábor – Měšice
Opékání buřtů
Poznej a chraň
Do přírody
Beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou
1.září vítáme nové prvňáčky ve škole
školní rok 2014/2015
školní rok 2013/2014
školní rok 2012/2013
školní rok 2011/2012
školní rok 2010/2011
archiv 

Projekt Společnou cestou
za kvalitním vzděláváním

úřední e-deska

úřední e-deska

Jak probíhala rekonstrukce naší školní budovy č. 43

naše akce

Okresní přebor
v plavání ZŠ

Malování
na chodníku

Zdravotnická soutěž

Návštěva na statku

Plavání

Návštěva výstavy zvířat

Opékání buřtů
se školní družinou

Bleší trh

Hodina duchů - 2.třída

Výstava drobného zvířectva

Bruslení

Návštěva zvířátek

Čertí škola

Bramboriáda

Výstava zvířátek

Beseda o houbách

Školní výlet - Hluboká nad Vltavou

Divadelní představení

Den Slabikáře

Oslava Dne dětí

Zumba