naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
třídy
organizace školního roku
školská rada
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
vyhlášky o školských obvodech
rozvrhy
ŠVP
kroužky
projekty
logopedická prevence
úspěchy školy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Projekt
Tvoření nás baví

úřední e-deska

Projekt Rekonstrukce školního hřiště
v Měšicích

úřední e-deska

  


 

projekty


Projekty ZŠ
• Projekt „Tvořivá škola“ – pokračování v projektu
• Projekt „Zdravá škola“ – pokračování v projektu
• Projekt „Zdravé zuby“ (1. až 5.tř.)
• Projekt „Naše město“
• Projekt „Než půjdu do školy“
• Projekt „Týden Země“ (1.-5.tř., žáci 5.tř. a p.u. Olivová)
• Projekt „Týden zdraví“ (zdravá výživa)
• Projekt „Vánoce u nás a jinde“ (MKV)
• Projekt „Modrý den“ (světový Den vody)
• Projekt „Hody, hody, doprovody“
• Projekt „Školní časopis“ (mediální výchova)
• Projekt „Lesní pedagogika“, Lesy ČR, vycházka do okolních lesů (2. a 5. tř.)
• Celoroční projekt „Rok stromu“
• Projekt „Čertí škola“ (1. a 2. tř.)
• Projekt „Poznáváme národy“ (5. tř.)
• Projekt „Den domácích mazlíčků“
• Projekt „Březen – Měsíc čtenářů“
• Ekopolis – „Stavba města“
• Projekt „Za pohádkou kolem světa“
• Projekt – „Život bez drogy“ (Člověk a zdraví)
• Celoroční projekt „Hravě žij zdravě“
• Celoroční projekt „ IT ve škole“
 

Projekt Společnou cestou
za kvalitním vzděláváním

úřední e-deska

úřední e-deska

Jak probíhala rekonstrukce naší školní budovy č. 43

naše akce

Okresní přebor
v plavání ZŠ

Malování
na chodníku

Zdravotnická soutěž

Návštěva na statku

Plavání

Návštěva výstavy zvířat

Opékání buřtů
se školní družinou

Bleší trh

Hodina duchů - 2.třída

Výstava drobného zvířectva

Bruslení

Návštěva zvířátek

Čertí škola

Bramboriáda

Výstava zvířátek

Beseda o houbách

Školní výlet - Hluboká nad Vltavou

Divadelní představení

Den Slabikáře

Oslava Dne dětí

Zumba