naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
třídy
organizace školního roku
školská rada
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
vyhlášky o školských obvodech
rozvrhy
ŠVP
kroužky
projekty
logopedická prevence
úspěchy školy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Projekt
Tvoření nás baví

úřední e-deska

Projekt Rekonstrukce školního hřiště
v Měšicích

úřední e-deska

  


 

školní družina


Vychovatelky: Ludmila Kuberová, Alena Kratochvílová a Petra Šedivá, tel.: 381 253 499

Provoz školní družiny je od 6:10 do 16:00 hodin. Výjimečně mohou přijít děti do ranní družiny v 6:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, případná nepřítomnost musí být rodiči řádně omluvena. 

Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné přihlášky. Tiskopisy jsou k dispozici u vychovatelek ŠD.

Úplata za ŠD se hradí v měsíčních splátkách vždy nejpozději do 18. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. Úplata může být snížena nebo prominuta, bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – informace na ředitelství školy.

Kapacita ŠD je omezena na maximální počet 72 žáků, kritéria pro zařazení dítěte do ŠD stanovuje vedení školy.

Kroužky školní družiny: dovedné ruce, sportovní, dramatický, půlhodinky s anglickým jazykem. 

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách ve školním roce 2016/17
bude probíhat na ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní opékání buřtů v lomu na Svaté Anně 

Projekt Společnou cestou
za kvalitním vzděláváním

úřední e-deska

úřední e-deska

Jak probíhala rekonstrukce naší školní budovy č. 43

naše akce

Okresní přebor
v plavání ZŠ

Malování
na chodníku

Zdravotnická soutěž

Návštěva na statku

Plavání

Návštěva výstavy zvířat

Opékání buřtů
se školní družinou

Bleší trh

Hodina duchů - 2.třída

Výstava drobného zvířectva

Bruslení

Návštěva zvířátek

Čertí škola

Bramboriáda

Výstava zvířátek

Beseda o houbách

Školní výlet - Hluboká nad Vltavou

Divadelní představení

Den Slabikáře

Oslava Dne dětí

Zumba